Drunense IJsclub DIJK

Algemeen

De Drunense IJsclub DIJK

De Drunense IJsclub DIJK is een vereniging met ruim 950 leden waarvan het grootste deel bestaat uit rekreanten. De vereninging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de rekreative schaatssport in de gemeente Heusden.

De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door het instandhouden en exploiteren van een verlichte natuurijs­baan nabij de Roeivijver in Drunen.

Er zal daarbij getracht worden rekening te houden met de wensen van de jeugd, rekreant en wedstrijdschaatser.

Tijdens ijsperioden zullen evenementen op het gebied van de schaatssport georganiseerd worden. Hierbij valt te denken aan schaatswedstrijden voor de jeugd en natuurlijk niet te vergeten onze bekende mini-elfstedentocht wanneer de mogelijkheid bestaat om ook de naast onze ijsbaan gelegen roeivijver te gebruiken.

Dankzij het werk van een aantal vrijwilligers, bestuursleden en commissieleden is het mogelijk om al onze leden en niet leden veel plezier aan de zo mooie schaatsport te laten beleven.

Iedereen, ongeachte de leeftijd kan lid worden van onze vereniging. Informatie over contributie en aanmelding treft u elders op deze website aan.