Drunense IJsclub DIJK

(in liquidatie)

Historie

De Drunense IJsclub DIJK werd opgericht op 7 december 1988.


In de jaren daaraan voorgaande kon er elke winter op veel plaatsen in Nederland geschaatst worden. Het waren de jaren van de elfstedentocht 1985 en 1986, beide gewonnen door Evert van Benthem. In Drunen werd er in die tijd voornamelijk op de roeivijver geschaatst. Maar daar waren geen voorzieningen en ook geen verlichting. Een aantal schaatsliefhebbers heeft toen bij de gemeente Drunen het verzoek gedaan om een ijsbaan aan te leggen. Dit verzoek werd toen meteen enthousiast ontvangen door toenmalig burgemeester Breeveld en wethouder Nass. Er vond een aantal besprekingen op het gemeentehuis plaats en het resultaat was dat de gemeente bereid was om een ijsbaan aan te leggen als er een vereniging zou worden opgericht die de ijsbaan zou gaan beheren. Op 7 december 1988 werd de ijsclub opgericht. Het eerste bestuur bestond uit Bert van Hemert (voorzitter), Hans v.d. Heijden (secretaris), André van Hulten (penningmeester), Leon van Ravesteijn, Ad Boelen en Albert Boelen (bestuursleden). 


  

Zoals bij veel startende verenigingen was het ook voor D.IJ.K. in de begin jaren behelpen. Er was nog geen ijsbaan dus zocht de ijsclub haar heil aan de roeivijver. Provisorisch werd elke winter een gedeelte van de roeivijver voorzien van lichtmasten met bouwlampen zodat er 's avonds geschaatst kon worden, omdat er geen stroom was moest er elke avond door de vrijwilligers met stroomaggregaten gesjouwd worden om de lampen te laten branden. De baan werd onderhouden met eigen gemaakte sneeuwschuivers, de club beschikt nog niet over een veegmachine en er waren enkele oude keten die neergezet werden om dienst te doen als kassa en koek- en zopie. Op 3 februari 1991 was het dan eindelijk zover. De ijsdikte van de roeivijver was zodanig dat de vereniging voor het eerst actief kon worden. Dat alle moeite niet voor niets was geweest bleek al op de allereerste avond dat de baan werd opengesteld. Het was een drukte van jewelste en vele Drunenaren maakten van de gelegenheid gebruik om de gladde ijzers onder te binden    


In 1992 werd begonnen met het uitdiepen van de roeivijver. De werkzaamheden zouden 3 jaar duren en gelijktijdig zou er naast de roeivijver aan de Duinweg gelijktijdig een mooie ijsbaan aangelegd worden voorzien van 6 vast lichtmasten. In december 1995 werd de ijsbaan opgeleverd. De club had enkele oude keten bemachtigd en opgeknapt die als kassa en koek en zopie dienst moesten gaan doen. Lang hoefde de vereniging niet te wachten om in actie te komen. Er volgde was een winter die de Drunense schaatsliefhebbers nog lang zullen heugen. Begin december begon het te vriezen en op 8 december 1995 ging de ijsbaan voor het eerst open. Er volgende nog enkele vorstperioden. In totaliteit is de ijsbaan die winter 25 dagen open geweest. Ook in de jaren daarna was het ijs dik genoeg om de ijsbaan enkele malen open te stellen. Het gevolg was dat het ledenaantal sterk steeg. In 1997 had de ijsclub zelfs bijna 1400 leden.

In de periode van 1989 tot 1995 organiseerde de ijsclub daarnaast een jaarlijkse stratenloop en  skeelerwedstrijd waaraan diverse landelijk bekende hardlopers en schaatsers hebben deelgenomen. De laatste jaren concentreert de ijsclub zich alleen nog op het beheer van de ijsbaan in de winterperiode. Vanaf 2004 beschikt de ijsclub over prachtige opgeknapte containers voor de kassa, koek en zopie. Ook de vrijwilligers kunnen hier dan even opwarmen. Zodra een ijsperiode zich aandient worden deze containers bij de ijsbaan geplaatst. In de winter van 2007/2008 konden de nieuwe containers voor het eerst in gebruik genomen worden.