Drunense IJsclub DIJK

(in liquidatie)

Home

Drunense IJsclub is na 32 jaar op 21-9-2020 ontbonden!

In juni hebben wij onze leden via een extra nieuwsbrief geïnformeerd over het voornemen van 3 bestuursleden om te willen stoppen als bestuurslid. Wij hebben toen een oproep gedaan om je aan te melden als bestuurslid of als vrijwilliger van onze vereniging. Wij hebben daarop geen enkele reactie ontvangen.

Het is inmiddels sinds 2012 geleden dat de ijsbaan open is geweest. Het ledenaantal van de vereniging is in die tijd gedaald van 1500 naar onder de 400 leden. Het aantal vrijwilligers is de afgelopen periode afgenomen en de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers en bestuursleden is gestegen. De begroting van de vereniging sluit elk jaar met een klein financieel tekort. Dit tekort wordt goed gemaakt in de jaren dat er wel geschaatst kan worden, maar de laatste jaren kon dat tekort dus niet meer opgevangen worden. Door de klimaatverandering verwachten wij dat er steeds minder gelegenheid komt om op natuurijs te schaatsen.

Dit alles is voor het bestuur aanleiding geweest om vervroegd een ledenvergadering uit te schrijven waarin het bestuur voorstelt om de vereniging op te heffen.

Op 21-9-20 is in de ledenvergadering besloten de vereniging te ontbinden en het huidige bestuur aan te wijzen als vereffenaar.

Alle bezittingen zullen worden verkocht en het batig saldo zal geschonken gaan worden een aantal goede doelen.

Wij danken al onze sponsoren, leden en bezoekers voor het is ons gestelde vertrouwen de afgelopen 32 jaar.Het weer voor de komende dagen:


Het aantal bezoekers dit seizoen: